Počítačové kurzy

Letos jsme rozšířili možnost vzdělávání i na seniory a nezaměstnané .Připravili jsme pro ně základní počítačové lekce. Měli možnost se v důvěrně známém prostředí knihovny seznámit se základy práce s textovým editorem a naučit se aktivně vyhledávat informace na internetu. Někteří se chtěli naučit elektronické komunikaci.Obrovskou výhodou našeho kurzu byl individuelní přístup. Podmínkou výuky byla pouze registrace v naší knihovně. Kurzu se zúčastnilo 18 našich čtenářů. Pokud by byl zájem uvažujeme i o dalším pokračování počítačových lekcí.