Pasování v knihovně

V květnu proběhlo v  knihovně již tradiční pasování našich prvňáčků na čtenáře, které je tradiční tečkou za jejich prvním rokem ve školních lavicích. Děti mají možnost předvést své nově nabyté čtenářské dovednosti a na památku si odnesou i drobné dárky, pamětní list a přihlášku do dětského oddělení s registrací na jeden rok zdarma. Knižní fond je pravidelně doplňován kvalitními tituly a personál knihovny pomůže i s vhodným výběrem. O nutnosti vést děti k aktivnímu čtení od útlého věku není pochyb. Patronem letošního pasování byli klienti světelského domova důchodců. Pod jejich šikovnýma rukama vznikly velice pěkné hračky, které budou našim malým připomínat slavnostní den v knihovně. Dědečkům a babičkám děkujeme za návštěvu v knihovně, kde se jako hosté zúčastnili přímo našeho pasování a pomohli vytvořit příjemnou atmosféru. Doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v příštích letech.