Nocování v knihovně

Stejně jako v minulých letech jsme se zapojili do již tradiční Noci s Andersenem. O přespávání v knihovně je mezi dětmi velký zájem. Tentokráte v knihovně nocovala dvacítka nadšenců a tématem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Pro velký zájem našich čtenářů nocujeme i vícekrát ve školním roce. Děti mají možnost prožít netradiční večer a formou her a zábavných scének se více přiblížit světu knih. Věřte, že absence televize a počítačových her nikomu nevadí. Vzhledem k tomu, že „nocující“ jsou namícháni z obou našich škol a různého věku dochází také k navazování nových přátelství. Mladí čtenáři se učí komunikovat, být tolerantní. Domníváme se, že je to významná prevence šikany, která se často objevuje mezi školní mládeží.
Nejen děti, ale i my dospěláci se těšíme na další čtenářské nocování.