Turistické cíle ve městě

Středověké podzemí

Středověké podzemí

Soustava chodeb a slepých odrážek o celkové délce 200 m. Podzemí vzniklo ve své konečné podobě pravděpodobně v 15. století.

Zámek Světlá nad Sázavou

Zámek

Zámek ve Světlé nad Sázavou v roce 2014 poprvé v historii otevřel své brány široké veřejnosti a je odhodlán stát kulturním centrem nejen celého světelského regionu, ale v budoucnu i kulturní perlou České republiky.

Expozice sklářství

Muzeum Světelska

Nachází se od léta 2007 ve východním barokním křídle zámku a je součástí prvního zámeckého okruhu Expozice historického evropského skla. Dokumentuje historii města, zámku, šlechtických rodů, které se nejvíce se podiíely na vývoji světelského panství a nejbližšího okolí.

Čertův most  (foto KyTICe)

Zámecký park

Rozkládá se na ploše cca 16 ha a byl založen pravděpodobně v době rozsáhlých stavebních a rekonstrukčních prací v roce 1871 hrabětem Františkem Josefem Salm-Reifferscheidtem.

Památník Jiřího Wolkera a A. B. Svojsíka

Památník Jiřího Wolkera a A. B. Svojsíka

Stojí na okraji zámeckého parku u cesty k Závidkovicím a nese nápis: „K prvnímu tábořišti čsl. skautů procházeli Světlou n. Sáz. profesor A. B. Svojsík, zakladatel čsl. junáctví v r. 1912 a básník-skaut Jiří Wolker v r. 1916. V upomínku světelští junáci. L. P. 1947.“

Pohled na kostel od zámku

Kostel sv. Václava

První písemná zpráva o kostele se objevuje v listině jeho patrona vilémovského opata Jaroslava II. z 13. 7. 1318. Jím byla již dnešní, tehdy však pouze jednolodní raně gotická stavba ve tvaru kříže obehnaná vysokým tarasem uzavírajícím kolem se rozprostírající hřbitov.

Socha sv. Václava

Sochy před kostelem sv. Václava

Soubor pěti pískovcových soch před kostelem sv. Václava prohlásilo Ministerstvo kultury ČR v roce 2002 za kulturní památku.

Radnice s památníkem Sklo a kámen

Radnice

Původní budova z přelomu 18. a 19. století s přístavbami z let 1926 a 2002 je sídlem městského úřadu obce s rozšířenou působností pro oblast Světelska a Ledečska.

Špitál

Bývalý špitál (dům čp. 101)

Původní špitální budova u mostu přes řeku Sázavu byla postavena za Buriana Trčky z Lípy v roce 1578 a byla určena nejprve pro pět, později pro osm špitálníků – chudých měšťanů.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov býval na předměstí Malá Strana, při silnici na Lipničku na levém břehu řeky Sázavy.