Turistické cíle v nejbližším okolí

Památník zrušení roboty

Památník zrušení roboty v roce 1848 nechal o padesát let později postavit Jan Tejkal nedaleko Nové Vsi.

Pohleď – Michalův statek

Skanzen přibližující život, práci a zvyky středního rolníka v období od konce 30leté války až do zrušení roboty v roce 1848. Obytné stavení, chlévy, špýchar, vejminek, dvě kůlny a studna.

Žižkova studánka

Nachází se v lese nedaleko Dobré Vody. Podle pověsti z ní pil Jan Žižka, když pronásledoval křižáky do Německého (dnešního Havlíčkova) Brodu.

Podlipnické kostely

sv. Markéty v Loukově sv. Martina v Dolním Městě sv. Jiří v Řečici Gotická architektura, nástěnné malby. Návštěva po domluvě: kostel více »

Hlava XXII

Monumentální dílo Hlava XXII, pojmenované podle českého překladu názvu románu Josepha Hellera „Catch – 22“.Jedná se o žulovou hlavu Jaroslava Haška, vysokou 265 cm, o hmotnosti cca 18 tun.

Stvořidla

Přírodní rezervace mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou, kde řeka teče hlubokým údolím, vytváří četné peřeje a slapy.

Sluneční zátoka

Památník spisovatele Jaroslava Foglara, autora Rychlých šípů. Spolu s ním zde tábořili skauti Pražské dvojky, nejstaršího českého skautského oddílu.

Melechov

Melechov je zalesněný vrch (715 m). Na vrcholu stojí měřická věž (nepřístupná veřejnosti), kdysi sloužila také jako rozhledna.

Čertův kámen na Melechově

Čertův kámen byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1986. Celková výměra chráněného území je 38,5 m2, ochranné pásmo měří 111 m2

Skála

Při cestě ze Světlé nad Sázavou směrem na Dolní Březinku, ať již pěšky nebo lokálkou, uvidíte poměrně vysokou skálu. Nemá žádné jméno, říká se jí prostě Skála a je z ní krásný, byť vegetací trochu omezený výhled na město.