Infocentrum

Infocentrum splňuje standard služeb dle Jednotné klasifikace turistických informační center České republiky a bylo zařazeno do klasifikační třídy B.

Poskytuje občanům a návštěvníkům města, telefonickým a e-mailovým tazatelům informace o:

Nabízí občanům a návštěvníkům města služby:

Otvírací doba Infocentra

Prohlídky středověkého podzemí

Ceník služeb v Infocentru

Brožura o městě a zajímavostech v jeho okolí