Výstavy a jiné akce galerie

Výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Světlá 1. března – 22. dubna 2018

O zahájení výstavy budeme včas informovat.