Houby – přednáška 16. října a exkurze 20. října

Město Světlá nad Sázavou pro Vás ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Editum pořádá sérii přednášek s exkurzemi. Pro loňský úspěch se rozhodli zopakovat

téma „houby“

Havlíčkobrodský mykolog pan dr. Jaroslav Kocman svolil promluvit

v úterý 16.10. v zasedačce světelské radnice a doprovodit nás v sobotu 20.10. do lesa u rybníka Ředkovec.

POZOR, úterní přednáška začne výjimečně v 18.30, ne v 18.00, jak jsme zvyklí. Sraz na sobotní exkurzi bude tradičně v 8.30 před světelskou radnicí, kde bude přistaven mikrobus, a druhý sraz bude v lese v mezi 8.45 a 9.00.

Těší se Jiří Hladovec a Marek Chvátal, Editum, o.p.s.