Výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Světlá 1. března – 22. dubna 2018

Foto: archiv ZUŠ Světlá