Výstavy z Židovského muzea od 12. září do 22. října 2017 | KyTICe

Výstavy z Židovského muzea od 12. září do 22. října 2017

Děvčata z pokoje 28
L410, Terezín

Výstava vznikla péčí německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na základě osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými dokumentárními materiály. Panely představují srozumitelným způsobem život několika mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově.

Úvod výstavy se věnuje politickým událostem ve 30. letech a reflektuje nástup Adolfa Hitlera k moci, obsazení Rakouska a českého pohraničí, tzv. Křišťálovou noc a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Další část je věnována období pronásledování židovského obyvatelstva před deportacemi. Těžiště výstavy spočívá na vykreslení terezínského ghetta a života dětí a mládeže za jeho zdmi. Panely přinášejí informace o dětských domovech a jejich obyvatelích, o jejich každodenním životě, který zahrnoval nejrůznější výchovné, tvůrčí i vzdělávací činnosti. Několik panelů je věnováno také klíčovým událostem souvisejícím s chodem terezínského ghetta, např. návštěvě Mezinárodního výboru Červeného kříže v létě 1944 a především odcházejícím transportům z Terezína na východ, které zásadně poznamenaly tvář celého terezínského společenství. Závěr výstavy seznamuje s poválečnými osudy těch děvčat, která měla to štěstí a dočkala se konce války. Veškerý text na panelech je doplněn komentářem či výpověďmi jednotlivých pamětnic.

Neztratit víru v člověka
Protektorát očima židovských dětí

Výstava představuje osobní příběhy konkrétních židovských dětí a jejich rodin jako klíč k pochopení historických událostí předválečného a válečného Československa. Pro přiblížení historické problematiky zejména mladým návštěvníkům byly při tvorbě expozice využity autentické materiály, z nichž mnohé vytvořily samy děti: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty.
Úvodní panel představuje šest židovských dětí, které ve třicátých letech spokojeně žijí v kruhu své rodiny a přátel. Na dalších panelech jsou nastíněny jejich rozdílné osudy v průběhu válečných let – ať se jednalo o ukrývané dítě, dítě, které zachránil Charles Winton, nebo dítě ze smíšeného manželství. Zvláštní pozornost je věnována životu dětí v ghettu Terezín a v koncentračním táboře Osvětim. Poslední výstavní panel je věnován poválečnému a současnému životu všech šesti hlavních hrdinů.