Velká a Malá Olšina

GPS: 49°46’05.5″N 15°21’04.4″E

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1988 jako přírodní památka. Rozkládá se v rozsáhlém lesním masivu mezi obcemi Dobrnice a Chlum. Ochranné pásmo, tvořené smrkovou monokulturou, zaujímá rozlohu 38,85 ha. Důvodem ochrany je zachování podmáčené staleté olšiny s velmi bohatým výskytem ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum). Z dřevin převažuje olše lepkavá, křovinné patro tvoří krušina olšová a střemcha obecná.

Foto: KyTICe