Hroznětínská louka

GPS: 49°45’44.3″N 15°21’53.7″E

Nachází se na okraji lesa nedaleko za obcí, podle níž dostala svoje jméno, a je jedinečnou státem chráněnou přírodní památkou, vyhlášenou v roce 1990. Chráněné bledule jarní (Leucojum vernum) zde rozkvétají v celých trsech, splývají v jednolitý zeleno-bílý koberec, který vyplňuje celý prostor podmáčeného olšového lesa včetně břehů klikatícího se potůčku a přilehlých strání, kam až oko dohlédne.

Foto: KyTICe